Pisma i ortografie
Data Temat
2011-07-19 16:13 Najlepsza mozliwa ortografia dla polskiego
2011-06-10 18:38 Pismo falowe
2011-05-11 16:48 latex
2011-05-11 16:33 Fantazyjne i labiryntowy
2011-03-17 20:06 Yir Yizhzi - Conscript
2010-12-26 21:03 Prutheniowo-Pingijnowy abdżad łaciński
2010-11-14 11:16 Psotratwa
2010-11-02 16:02 Waralica
2010-08-12 18:04 Zapis obcych dźwięków dla nadwiślańskiego
2010-08-09 14:53 Rosyjski w łacińskim
2010-07-26 10:57 "etymolica"
2010-06-30 19:29 Polska cyrylica
2010-05-27 14:06 Stenografia
2010-05-02 12:55 Moja zagadka - domki
2010-04-29 05:09 Pismo hieroglificzne dla toki pony
2010-04-25 14:27 Confonologia szuka conortografii
2010-04-14 16:18 Ahtialańska notacja datowa
2010-03-27 16:09 Rewanż na Henryku Pruthenii
2010-03-26 15:27 Zapis daibskiego
2010-03-25 16:49 Sylinga
2010-03-25 10:41 Consriptowe Pomysły Prutheni
2010-03-17 13:31 Khmerski zapis języka angielskiego
2010-02-28 19:33 Ahtialańska notacja muzyczna
2010-02-27 07:34 Notacja muzyczna
2010-02-26 21:05 ułatwiacze liczenia
2010-02-23 14:18 kropogonki
2010-02-07 10:28 R'tupuk'su
2010-01-23 09:36 Conortografie i conscripty dla Śląskiego
2009-12-29 14:43 Szkice konskryptowe...
2009-12-27 12:51 Pisma w Urzędzie kontroli nad chaosem
2009-12-16 12:50 Conortografje pomniejsze
2009-12-15 14:36 Pismo ahtialańskie
2009-12-15 13:46 Tengwar vs. MS Keyboard Layout Creator
2009-12-02 15:00 Conscript z kropkami
2009-11-30 20:04 linki związane z conscriptami i pismami w ogóle
2009-11-28 12:32 dwudziestnica
2009-11-24 14:37 Conscript dedykowany dla języka polskiego
2009-11-23 11:44 Dawna pisownia
2009-11-10 15:57 pismo fonetyczne Bojar
2009-11-04 23:24 pikto Jansena
2009-11-04 21:22 izografia z 1969 r.
2009-10-23 17:30 łacinoszyfr
2009-10-19 13:42 Jeszcze więcej conscriptów!
2009-10-18 00:06 ilwa twarda i miękka [cyfry]
2009-10-16 16:01 Ortografia dla dialektu
2009-10-11 14:12 kreszczendo
2009-10-06 16:00 adaptacja pisma abur do zapisu jęz. węgierskiego
2009-10-04 12:56 iks-kwadrat
2009-09-28 19:28 Pismo organiczne.
2009-09-24 12:30 Przepisywanie ksią(g)żek