Lingwistyka
Data Temat
2009-02-26 13:34 Parę spostrzeżeń nt. czasowników i "się"
2009-02-23 15:14 Podstawowe rdzenie w języku
2009-02-23 14:36 Warunki transformacji spółgłosek, i ich przykłady
2009-02-20 17:41 Klasy rzeczownikowe
2009-02-19 15:18 oboczności i słowotwórstwo
2009-02-16 12:37 Dwa niezwiązane pytania odnośnie angielskiego
2009-02-13 22:27 chorwacki dla polaków
2009-02-12 07:56 W łacinie czy po łacinie
2009-02-11 08:36 Parę fonologicznych gupot
2009-02-10 17:17 Cechy języków ergatywnych
2009-02-10 16:39 Co to pitch accent?
2009-02-09 16:43 Japońska fonotaktyka
2009-02-09 15:30 Podręcznik do językoznawstwa ogólnego
2009-02-04 00:57 Pytania o gramatykę
2009-02-03 12:05 Pytanie conlangowego głupka
2009-02-02 13:04 rezultatyw
2009-01-30 22:43 Zagwozdki w językach germańskich
2009-01-29 21:31 Upodobnienia samogłoskowe w gwarach
2009-01-29 17:51 "tylko" jako sufiks
2009-01-25 18:13 Zanik praindoeuropejskich laryngałów
2009-01-24 13:42 Kolejne gupie pytanie etymologiczne dotyczące polskiego
2009-01-24 13:09 analiza gramatyczna i logiczna zdania
2009-01-18 13:41 Bałwan(y) :)
2009-01-18 11:27 Kolejność przymiotników w języku polskim - klasy semantyczne
2009-01-16 18:05 Panią czy Pani?
2009-01-15 15:55 W środę
2009-01-13 14:52 Pisma sylabiczne
2009-01-10 20:00 języki H-słowiańskie
2009-01-10 13:02 Rosyjska transkrypcja wyrazów obcych
2009-01-01 11:29 oznaczenie celu i przyczyny w jęz. słow.
2008-12-30 12:24 pierwotna wymowa jerów w jęz. ps.
2008-12-30 12:17 etymologia Wisły
2008-12-11 14:26 Język płdn.-słowiański 'po tej stronie Karpat' - rekonstrukc
2008-12-09 17:20 Biała Chorwacja
2008-11-25 16:54 Języki ałtajskie
2008-11-22 22:54 Nazwy miast i miejscowości pochodzenia niemieckiego
2008-11-22 06:53 O lingwistyce po godzinach
2008-11-22 04:19 Efektywny / efektowny
2008-11-20 17:03 Pytania o fonologię
2008-11-17 12:59 IPA w wersji audio
2008-11-14 12:24 Buc
2008-11-12 19:57 Uproszczona polszczyzna
2008-11-07 16:05 Powtórzenia afiksów w polskim
2008-11-07 12:57 Pochodzenie barbarzyńcy
2008-11-05 19:31 Turkijskie słownictwo w słowiańszczyźnie
2008-11-02 19:12 Jak zrobić ergatywny conlang ?
2008-10-31 18:59 Fiński biernik
2008-10-23 07:35 Pozycja pragermańskiego w rodzinie indoeuropejskiej
2008-10-21 12:27 Praindoeuropejskie /i/
2008-10-21 10:39 Morfonologia na przykładzie polskiego