Lingwistyka
Data Temat
2010-07-10 19:58 Pytania o spółgłoski języczkowe (uwularne)
2010-06-30 15:44 Szatan
2010-06-30 11:46 I znowu coś dla Dynozaura
2010-06-29 17:52 Interferencja języka angielskiego w języku polskim
2010-06-26 22:41 Jakich języków nie znacie?
2010-06-18 07:01 wihajstry
2010-06-14 14:59 Kategoria osoby
2010-06-14 14:08 Pytanie o język serbski
2010-06-12 11:52 Nazwy liter: gie vs. ge
2010-06-09 15:44 Gramatyka historyczna
2010-06-08 11:01 Samogłoski ultra długie
2010-06-01 05:50 Bułgarskie zaimki wskazujące
2010-05-19 13:43 Stosunki morfosyntaktyczne
2010-05-15 12:24 Możliwe sylaby w polskim
2010-05-14 13:43 Zdeko za dużo sylab
2010-05-14 13:30 Ortografia niemiecka
2010-05-13 16:27 Slovianto
2010-04-30 16:07 Conlangi indoeuropejskie a liczby
2010-04-30 13:19 Hipoteza indo-uralska
2010-04-28 16:50 Toki pona
2010-04-09 16:48 Jeszcze osobliwszy język dalmatyński
2010-03-28 14:45 Aglutynacja? Inkorporacja? Czy brak czasowników?
2010-03-28 12:36 Twumachenje na jinzyk jangelskij
2010-03-24 14:23 Język grecki
2010-03-23 07:24 Powstawanie koartykulacji
2010-03-21 07:26 Tajemniczy Język Etruski
2010-03-20 17:20 Języki szyfrowe
2010-03-20 16:57 Literatura dot. conlangów artystycznych, dla światów fant.
2010-03-19 22:25 Cóż to za język?
2010-03-16 13:17 Czy w polszczyźnie istnieje czas present perfect? :)
2010-03-13 13:24 Cechy
2010-03-12 06:11 Nader osobliwy język połabski
2010-03-11 13:28 Auxlangi nieindoeuropejskie - są takie?
2010-03-08 23:26 ciekawostki słowotwórstwa węgierskiego
2010-03-05 05:41 BE or AE? (czyli wymowa angielskiego)
2010-02-20 08:40 traskrypcja
2010-02-14 17:24 Fonologia ogólna
2010-02-05 22:05 zaimki
2010-02-04 08:46 Mowa Słowińców
2010-02-01 17:07 Wymowa polskiego h i ch
2010-01-24 14:59 Cos u siebie znalazlem
2010-01-23 18:25 Zmiany fonetyczne w językach romańskich
2010-01-17 14:20 Separanto
2010-01-14 16:38 U mnie jest pytanie...
2010-01-13 12:48 * pod zielonym sztandarem. czyli o esperancie.
2010-01-12 11:28 "pomóż" Jako bezokolicznik
2010-01-06 15:58 Pisana cyrylica rozszerzona
2009-12-26 23:56 przymiotniki "neutralne"
2009-12-11 08:03 O gramatykalizacji i powstawaniu affixów
2009-11-29 00:17 koniugacja przedmiotowa