Lingwistyka
Data Temat
2009-11-21 21:21 Porozmaviajmy!
2009-11-13 14:10 zmiana języka
2009-11-05 19:52 Jaki to język?
2009-10-16 11:15 Co wiecie o językach indiańskich?
2009-10-11 17:12 Esperantidoj
2009-09-23 08:46 Papucie
2009-09-22 07:43 Dwuznaczności w języku polskim i nie tylko
2009-09-15 17:50 Osobliwy język dolnołużycki
2009-09-01 07:20 ALTERNACJA
2009-08-27 17:35 Pytania o etymologię w polskim
2009-08-20 04:06 Pruski
2009-08-19 18:25 Zmiany fonetyczne wjęzykach słowiańskich
2009-08-19 17:36 Skąd to jest?
2009-08-19 07:18 Anomalna końcówka M. i B. l.mn.rzeczowników na -ans(a)
2009-08-14 06:34 INGVAEONIC
2009-08-13 17:03 Jak zrekonstruować prajęzyk
2009-08-10 12:10 trasa W - M
2009-08-02 02:13 Język czeczeński - notatki, materiały
2009-07-11 21:19 Tajemnica Vojnicza rozwięźnięta
2009-07-09 08:25 Myśli o końcówce 3. os. w polskim (m.in.)
2009-06-09 18:30 Kwadracikowe miniatury lingwistyczne na temat polskiego
2009-06-06 19:13 Pochodzenie języków fleksyjnych
2009-06-02 16:22 Preskryptywistyczny temat
2009-05-28 14:48 Co to jest separative case?
2009-05-25 23:02 "Czasownikowe" przymiotniki w dopełnieniu
2009-05-23 13:06 Językoznawstwo w służbie nauk
2009-05-21 14:32 Stary, gdzie moje "h"?
2009-05-20 08:43 Językoznawstwo - nauka ścisła czy humanistyczna?
2009-05-19 11:11 Równoległe zmiany dźwiękowe
2009-05-17 12:17 Polski, znowu: formacja wsteczna -ch- z -s-
2009-05-15 08:03 Alfabet slawistyczny
2009-05-11 18:31 MIR
2009-04-30 16:22 Pytanie o etymologię w (staro)angielskim
2009-04-23 04:33 Rodzina indoeuropejska
2009-04-21 14:31 Ayin
2009-04-19 13:18 Kurwa.
2009-04-17 10:47 Dokonaność i czas, a strona bierna (polski again!)
2009-04-17 08:38 etymologia deszczu
2009-04-16 14:44 przyimek 'przez' w jęz. słow.
2009-04-06 07:10 -usz(e)k-
2009-04-03 16:56 Małe pytanko o słoweńską etymologię
2009-03-30 11:09 [PYTANIE] Prajęzyki
2009-03-14 15:29 Skąd wymiana /t_s\/~/t_s/, /d_z\/~/d_z/ w imiesłowach?
2009-03-11 16:13 Liczebniki porządkowe w szwedzkim
2009-03-09 16:56 Ojcze nasz po szwedzku
2009-03-08 14:48 Kolejne pytanie o etymologię w polskim
2009-03-05 07:17 Prajęzyk zrekonstruowany!
2009-03-04 19:33 Szlachtowanie a Szlachta...
2009-03-02 16:50 Partykuła "czasownikowa", i inne moje pomysły
2009-02-26 17:40 Engma ([ŋ]) w polskim